VIDEO | “Alle zeilen bijgezet

Arie de Jong, directeur van Stibat Services, blikt terug en vooruit in deze video.

“In 2020 is bijna 4000 ton batterijen en accu’s ingezameld. Méér dan het jaar ervoor. Er zijn vorig jaar dan ook meer batterijen en accu’s op de markt gebracht en een gedeelte is na afdanking weer ingeleverd. In 2020 is opnieuw voldaan aan de Europese batterijenrichtlijn, die voorschrijft dat ten minste 45% van de batterijen wordt ingezameld die de laatste drie jaar op de markt zijn gebracht.”