Ericruyters Rond

Eric Ruyters

Directeur Stichting Batterijen
Logo2 1

Alle compliancetaken in 2020 met elkaar waargemaakt

“In 2020 hebben Stichting Batterijen en Stibat Services een mooi resultaat neergezet”, vertelt Eric Ruyters, directeur van Stichting Batterijen. “Alle compliancetaken hebben we wederom met elkaar waargemaakt. Nog een hoogtepunt: in 2020 bestond Stichting Batterijen 25 jaar.”

“Stichting Batterijen is opgericht in 1995 en vormt een collectief van ruim 1.100 aangesloten producenten en importeurs. Stichting Batterijen is een organisatie zonder winstoogmerk die opdracht geeft aan Stibat Services om de wettelijke producentenverantwoordelijkheid uit te voeren. Dit betekent dat Stibat Servicesonder andere zorg draagt voor de inleverpunten, het ophalen van de batterijen en accu’s, de sortering en recycling van deze batterijen.

Duurzame lijn naar toekomst

De Europese Commissie heeft eind 2020 een voorstel voor een Batterijenverordening ingediend. Naar verwachting behandelt het Europees Parlement dit voorstel begin 2022. Onder de nieuwe Batterijenverordening moet het inzamelvolume flink omhoog. Eric vertelt dat de strategie klaarligt. “We staan met elkaar voor grote uitdagingen. Die zijn niet van vandaag op morgen te realiseren. We moeten nú maatregelen treffen om straks de doelstellingen te behalen.” Het groeiend gebruik van draagbare batterijen en accu’s leidt tot grotere volumes in de inzameling, sortering en recycling.

“Bovendien gaan we eindgebruikers nog meer aansporen om vaker en eerder hun afgedankte batterijen en accu’s in te leveren, anders zullen we de inzameling nooit voldoende kunnen verhogen,” vult Eric aan. Aan de benodigde inspanningen hangt een prijskaartje. De tarieven voor de deelnemers van Stichting Batterijen wijzigen op 1 januari 2022 om de stijgende kosten te dekken. “Met het beleid dat we nu inzetten, streeft Stichting Batterijen ernaar de doelstellingen voor 2025 te gaan realiseren. Zo kunnen we de lijn die in 1995 is ingezet duurzaam doortrekken naar de toekomst.”

“Een uitgebreid netwerk om fietsaccu’s te kunnen inleveren”

“Stichting EPAC (Electronically Power Assisted Cycles) en Stibat Services werken inmiddels 5 jaar samen aan een landelijk inzamelnetwerk bij fietsdealers en milieustraten”, vertelt Eric Ruyters, secretaris bij Stichting EPAC. “In 2020 bestond Stichting EPAC 5 jaar en zamelden we een recordaantal fietsaccu’s in.”

Sinds de oprichting in 2015 geeft Stichting EPAC opdracht aan Stibat Services om fietsaccu’s eenvoudig, veilig en verantwoord in te zamelen. Dit betekent dat Stibat Services onder andere zorg draagt voor de inleverpunten, het ophalen van de fietsaccu’s, de sortering en recycling van deze accu’s voor ruim 90 deelnemers.

Samen optrekken in communicatie

“Om elektrische fietsgebruikers goed te informeren, is Stichting EPAC begonnen met de communicatie naar de gebruiker. Daarvoor is in samenwerking met Stibat Services een communicatieplan opgezet en communicatiemateriaal ontwikkeld voor onder andere de milieustraten en gemeenten”, vertelt Eric. “Ook geeft Stibat Services de professionele fietsdealers advies over de juiste en veilige behandeling van lithium-ion batterijen.”

Blik op de toekomst

“De elektrische fiets is in grote opkomst. In 2020 hebben we samen met Stibat Services 75 duizend fietsaccu’s ingezameld, en dat worden er alleen maar meer. Ook publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de nieuwe Batterijverordening. Hoe de verordening definitief vorm zal krijgen is nog niet geheel duidelijk.

In het komende jaar zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. In onze huidige structuur en door de goede samenwerking die wij met Stibat Services hebben, zullen we snel en adequaat op deze veranderingen kunnen inspelen.”

Ericruyters Rond

Eric Ruyters

Secretaris Stichting EPAC
Logo1
Janvlak Wecycle

Jan Vlak

Algemeen Directeur Wecycle en Stichting OPEN
Group 115

“Stresstest in 2020 samen met Stibat services waargemaakt”

Tot en met 2020 fungeerde Wecycle als circulaire uitvoeringsorganisatie voor zes aparte producentenorganisaties. De non-profitorganisatie heeft als belangrijkste doel: de inzameling en recycling van e-waste. Denk aan afgedankte elektrische en elektronische apparaten met een stekker of (oplaadbare) batterij, zoals keukenapparatuur, groot witgoed, IT, lampen en schermen. Vervolgens verwerkt en recyclet Wecycle de e-waste tot nieuwe grondstoffen, waar weer nieuwe producten van kunnen worden gemaakt.

“Het motto van Wecycle: inleveren is terugkrijgen. Met 13.000 inleverpunten hebben wij samen met inzamelpartners in 2020 125,5 miljoen kilo e-waste ingezameld”, vertelt algemeen directeur Jan Vlak. “Ook een hoogtepunt in 2020: de oprichting van Stichting OPEN: Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland, een krachtenbundeling van alle producenten en importeurs van elektrische apparaten in Nederland om onder één vlag de inzameldoelstelling voor e-waste van 65% te halen en een forse stap te zetten richting een circulaire e-waste sector.”

Samenwerking met Stibat services

“Met Stibat Services heeft Wecycle een zogenaamde winkelvloerovereenkomst en samen zamelen we kleine elektrische apparaten in. Stibat Services haalt die apparaten op, sorteert eventuele batterijen en accu’s uit en vanaf daar verwerken en recyclen we ieder ons eigen proces. In 2020 konden we niet om de COVID-19-pandemie heen. Een stresstest voor de afvalbeheerstructuur, die zowel Stibat Services als wij in volle glorie hebben doorstaan. Ik ben trots dat we hebben waargemaakt waar we als ketenregisseurs voor staan”, aldus Jan.

“Tegelijkertijd zie je dat onze producten (die van Stibat Services en die van Wecycle) steeds meer samenvloeien. Elektrische apparaten werken steeds vaker op een batterij of accu in plaats van op stekkers. Daarom trekken we ook op het gebied van regelgeving, belangenbehartiging en de uitvoering meer en meer samen op. Bovendien lijkt het mij van groot belang om de komende jaren samen verdere stappen te zetten richting een circulaire economie, waarbij we denken vanuit een grondstoffenbenadering en niet vanuit sectorale regelgeving. Uitdagingen genoeg!”

“One-stop-shop voor autobatterijen en -accu’s”

Auto Recycling Nederland (ARN) werd opgericht in 1995 om de verwerking van autowrakken drastisch te verbeteren en de milieu-impact te verminderen. ARN streeft naar een optimale autorecycling die bijdraagt aan de circulaire economie zonder schade voor milieu en leefomgeving. Daarbij werkt ARN samen met vele partners in de recyclingketen, waaronder inmiddels 12,5 jaar met Stibat Services.

“In Nederland recyclen we afgedankte auto’s tot 98 procent van het gewicht”

12,5 jaar vruchtbare samenwerking

“Sinds 2008 werken we met Stibat Services samen om ervoor te zorgen dat alle batterijen en accu’s die in een auto zitten, in hetzelfde portaal opgegeven kunnen worden door producenten en importeurs. Het gezamenlijke online opgave-systeem myBatbase fungeert als one-stop-shop voor de opgave van alle batterijen in een auto”, legt Hector uit.

Stibat Services draagt zorg voor de draagbare batterijen (bijv. knoopcellen in de sleutel en bandensensor), ARN zorgt voor de inzameling en verwerking van startaccu’s en aandrijfbatterijen uit voertuigen en natuurlijk voor de rapportage over startaccu’s en aandrijfbatterijen uit voertuigen. “In 2021 vieren Stibat Services en ARN een 12,5-jarig samenwerkingsjubileum. Op naar het volgende jubileum!”

Veranderende markt

“De automarkt is de afgelopen jaren enorm veranderd. Alle automerken leveren tegenwoordig elektrische voertuigen met verschillende accu-varianten: vol-elektrisch, hybrid, mild hybrid, en plug-in-hybrid. In 2020 zijn er weer veel nieuwe mild-hybrid-accu’s geïntroduceerd, en de gewichtscategorieën voor deze 24V en 48V aandrijfaccu’s staan inmiddels ook in myBatbase. Daarnaast heeft de plug-in-hybrid een grote comeback gemaakt.

De komende jaren zullen we de samenwerking met Stibat Services veelvuldig opzoeken, zeker gezien de Europese batterijverordening die in de komende jaren van kracht wordt. Daarnaast is het interessant om samen te onderzoeken hoe we het segment tussen auto’s en elektrische fietsen in (scooters, segways, steps) kunnen bedienen en beheren.”

Hector Timmers (arn)

Hector Timmers

Beleidsadviseur Quality Assurance ARN
Group 116