Introductie Stibat Services

Als een batterij of accu op de Nederlandse markt komt, dan hebben de producenten en importeurs ervan de wettelijke plicht om ‘hun’ batterijen en accu’s weer in te nemen en te recyclen. Om aan die verplichting te voldoen, werken producenten van draagbare en industriële batterijen al 26 jaar samen in Stichting Batterijen. Producenten van fietsaccu’s volgden dit voorbeeld in 2015 en bundelden hun krachten in Stichting EPAC. Stibat Services voert voor beide stichtingen de wettelijke taken uit als het gaat om de producentenverantwoordelijkheid.

Efficiënt en veilig

Het inzamelnetwerk van Stibat Services bestaat inmiddels uit ruim 25.000 inleverpunten. Met onze vrachtauto’s halen wij de ingeleverde batterijen en accu’s op en brengen ze naar het sorteercentrum. Dit doen we efficiënt en veilig. We geven voorlichting aan eindgebruikers (bedrijven, instellingen en consumenten) zodat zij samen zoveel mogelijk afgedankte batterijen en accu’s inleveren. Doordat wij op verantwoorde wijze zorgdragen voor de inzameling, sortering en recycling, voldoen deelnemers van Stichting Batterijen en Stichting EPAC op een milieuvriendelijke manier aan de Europese wet- en regelgeving.

Circulaire economie

Stibat Services biedt diensten en oplossingen die bijdragen aan de circulaire economie van batterijen en accu’s. We voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem, het water en de lucht terechtkomen. In plaats daarvan worden de materialen hergebruikt bij het vervaardigen van bijvoorbeeld pannen, dakgoten en fietsen. Zo dragen we bovendien ons steentje bij aan het voorkomen van grondstofschaarste.

Meten is weten

Bij Stibat Services geloven we in ‘meten is weten’, in circulariteit en in innovatie. Vanuit deze uitgangspunten ontwikkelden we de Ecotest. Deze test brengt in kaart hoe milieuvriendelijk en efficiënt de verschillende processen verlopen. Zo zijn onze vrachtwagenchauffeurs ADR-gecertificeerd voor veilig vervoer van gevaarlijke stoffen en zijn onze vrachtauto’s volgens de geldende wetgeving ingericht.

Daarnaast is Stibat Services ISO 9001:2015-gecertificeerd en doen we aan grondige verslaglegging. Organisaties die advies nodig hebben of op zoek zijn naar een betrouwbare partner voor batterijeninzameling en ‑recycling, kunnen bij ons terecht.

Vier compliance-taken

In dit jaarverslag staan de resultaten van de vier compliance-taken die Stibat voor Stichting Batterijen en Stichting EPAC uitvoert:

  • het (wettelijk) vastgestelde inzamelpercentage realiseren
  • een landelijk dekkend inzamelnetwerk verzorgen
  • de wettelijk vastgestelde recyclingefficiency realiseren
  • eindgebruikers informeren over het belang van gescheiden inzameling

Ook verzorgen we namens de producenten en importeurs de verplichte registratie en rapportage aan de overheid. Daarin vermelden we het gewicht van de batterijen en accu’s die zij jaarlijks op de Nederlandse markt brengen en het gewicht aan batterijen en accu’s dat is ingezameld.

Stichting ARN en Wecycle

Stibat Services ondersteunt bovendien de deelnemers van Auto Recycling Nederland (ARN) en die van Wecycle. Bij ARN bieden we ons online opgave-systeem myBatbase aan waarin de ARN-deelnemers hun opgaven op het gebied van start- en aandrijfaccu’s kunnen doen. Met Wecycle werken we samen aan de inzameling van spaarlampen, kleine elektrische apparaten en ICT.

Batterijen

Stichting Batterijen

Stichting Batterijen biedt een collectieve oplossing voor producenten en importeurs van draagbare en industriële batterijen om aan hun producentenverantwoordelijkheid te kunnen voldoen. Per 31 december 2020 waren 1.168 producenten van batterijen en accu’s via een toetredingsovereenkomst bij Stichting Batterijen aangesloten.

Stichting EPAC

EPAC staat voor Electronically Power Assisted Cycles. Stichting EPAC biedt een collectieve oplossing voor producenten en importeurs van elektrische fietsen om aan hun producentenverantwoordelijkheid te kunnen voldoen. Per 31 december 2020 waren 93 producenten van elektrische fietsen via een toetredingsovereenkomst bij Stichting EPAC aangesloten.