Bestuur aan het woord

Stibat Services kijkt terug op een bewogen en succesvol jaar. Met een inzamelpercentage van 48,1 procent voor draagbare batterijen en accu’s werden in 2020 opnieuw de wettelijke doelstellingen van onze opdrachtgevers behaald. Ook fietsdealers weten ons steeds beter te vinden voor het inzamelen van fietsaccu’s. “Dat zijn mooie resultaten in een bijzonder ‘coronajaar’. Een groot compliment aan de operationele tak en het hele team.” Voorzitter Dick Zwaveling, penningmeester Rob Lelieveld en secretaris Iris Kieft blikken terug op 2020.

2020 in vogelvlucht

“Het eerste kwartaal van 2020 begon veelbelovend”, vertelt Rob. “En toen stond de wereld op zijn kop, waardoor ook Stibat Services flink moest schakelen.” Dick: “En dat is gelukt. De inzamelresultaten en recyclingresultaten van dit jaar zijn gewoon goed. Veel inleverpunten konden open blijven, en de inzameling en verwerking van draagbare batterijen en accu’s verliep opnieuw op een veilige, verantwoorde en milieuvriendelijke manier. Transport naar recyclers in onze buurlanden bleek door verschillen in nationale regelgeving soms moeilijk op gang te krijgen. Ook dat heeft het team goed en verantwoord kunnen oplossen. Chapeau.”

Iris: “Ook vind ik dat we trots mogen zijn op de samenwerking met onze partners, en op de sfeer binnen het team: iedereen heeft zich van een veerkrachtige en flexibele kant laten zien, waardoor we ook in 2020 mooie resultaten hebben geboekt.” Dick vult aan: “Een groot compliment is op zijn plaats. Zeker omdat de Europese wet- en regelgeving in 2020 volop in ontwikkeling was, met mogelijk grote gevolgen voor onze opdrachtgevers en dus ook voor ons.”

“Ons duurzame inzamelnetwerk is onze kracht, plus onze kennis en expertise”

Nieuwe secretaris

“Ze is voor ons absoluut een aanwinst”, vertelt Rob over het nieuwste bestuurslid Iris Kieft. Iris is advocaat en partner bij ENVIR Advocaten. Met haar specialistische kennis over klimaatverandering, producentenverantwoordelijkheid, circulariteit en duurzame ontwikkeling, past zij goed bij Stibat Services. Dick: “Iris is sinds 1 november 2020 actief als secretaris en brengt zeer waardevolle expertise met zich mee. De samenwerking verloopt tot nu toe heel prettig.”

Iris: “Ik houd me al langere tijd bezig met de thema’s en vraagstukken die hier belangrijk zijn. Voor mij is het superleuk en interessant om vanuit deze organisatie een bijdrage te kunnen leveren aan die thema’s.”

Nieuwe Europese wet- en regelgeving

“In 2020 is vanuit Europa een start gemaakt met nieuwe regelgeving op het gebied van batterijen en accu’s”, vertelt Dick. “Hoe de zogenaamde ‘batterijenverordening’ er precies uit gaat zien, is nu nog onzeker. Wel weten we dat de Europese Commissie een voorstel doet om het inzamelpercentage te verhogen naar 65%. Dat heeft impact op onze opdrachtgevers, op ons en op iedereen binnen de batterijenketen.” Rob vult aan: “Een serieuze uitdaging waar we voor staan, en waar we samen met onze partners en opdrachtgevers invulling aan gaan geven. De kennis en kunde van Iris is daarbij extra waardevol.” Iris: “In 2020 hebben we in opdracht van Stichting Batterijen een start gemaakt met de voorbereidingen van het vernieuwen van een nieuwe communicatiestrategie om het inlevergedrag van consumenten positief te beïnvloeden. In de komende jaren zal meer duidelijk worden over het hoe, het wat en het wanneer.”

Verantwoorde verwerking en recycling

“In 2020 bleek eens te meer dat naast de inzameling, ook de verwerking en recycling van afgedankte batterijen en accu’s goed op orde moet zijn”, vertelt Rob. “We zijn daar, ondanks de coronamaatregelen en enkele restricties, opnieuw in geslaagd. We blijven onderzoeken en investeren in nieuwe kansen en duurzame mogelijkheden, uiteraard binnen de huidige én de nieuwe wet- en regelgeving.”

Dick: “Het is en blijft een aandachtspunt om de batterijketen goed, veilig en efficiënt in te richten, onze verwerkingscapaciteit en knelpunten goed in kaart brengen en tijdig in te spelen op mogelijke uitdagingen. Ons duurzame inzamelnetwerk is onze kracht, net als de kennis en expertise binnen Stibat Services. Die twee pijlers gaan we de komende jaren breder inzetten en nog efficiënter maken, in goed overleg met onze opdrachtgevers. Ik heb er vertrouwen in en kijk ernaar uit.”